วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต
To be an iconic brand inspired by the people, for the people

ค่านิยม (Core Values)

 1. เชื่อมั่น ว่าความผูกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน

 2. เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. เชื่อมั่น ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความมั่นคงของบริษัท

 4. เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งมั่น พัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต

 2. มุ่งมั่น สู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วมุ่งมั่น สร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม

 3. มุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

 4. มุ่งมั่น เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เพิ่มศักยภาพการบริหารงานขายอย่างเต็มรูปแบบ เข้าถึงข้อมูลบริหารงานขายและบริการที่หลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ที่เหนือชั้น

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายดิจิทัล (ดีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/da เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายดิจิทัลเท่านั้น

 1. ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน, ค่าบำเหน็จ, ทะเบียนผู้เอาประกัน, ใบอนุญาตหมดอายุ, กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา, วันเกิดผู้เอาประกัน, โครงการแข่งขัน, ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินให้ครบเป้าหมาย

 2. ทีแอล ทูป ดูวิดีโอผ่านเว็บ และสามารถอัพโหลดวิดีโอของคุณได้

 3. ทีแอลช้อปปิ้ง ออนไลน์ สั่ง Pre-order สินค้าจากร้านไทยไลฟ์ 52 ได้ง่ายและสะดวก

 4. ทีแอล คัสโตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 5. บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บดีเอ ออนไลน์

 6. ดาวน์โหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบว์ชัวร์แบบประกัน

 7. ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน

 8. ตรวจสอบผลงานตนเอง/ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง/ทีมงาน

 9. TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club

 10. Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา

 11. เว็บเพจนักขายดิจิทัล นามบัตรดิจิทัลประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก (สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป)

 12. อีเมล @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆ พร้อมแนบไฟล์ เอกสาร

 13. เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์

ข้อตกลงในการใช้บริการ (กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก)

 1. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายระดับหน่วยขึ้นไป

  หมายเหตุ: ผู้บริหารหน่วยใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ จะต้องดำรงตำแหน่งหน่วยไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ มีข้อมูลการแต่งตั้งเข้าระบบสำนักงานใหญ่แล้ว ทั้งนี้ความช้าเร็วขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ของเจ้าหน้าที่สาขา

 2. มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 3. หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายดิจิทัล (ดีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/da เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

 4. ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้ ชื่อสมาชิกและรหัสผ่านที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัวที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้เป็นต้น ทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษารหัสสมาชิกและรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด

เข้าสู่เว็บไซต์นักขายดิจิทัล กด สมัครสมาชิก (เมนูสีแดง) และกรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้

 1. กรอกรหัสตัวแทน (ตัวเลข 8 หลัก)

 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ

 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 4. กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด (ระบบจะส่ง SMS) แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ ดีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้)

กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1930-1934Digital Agent